Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Nadleśnictwo Myślenice wyznaczyło 7 miejsc do rozpalania ognia. Ich lokalizację przedstawiają poniższe załączniki.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem miejsca ogniskowego.