Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

Nadleśnictwo Myślenice wyznaczyło 7 miejsc do rozpalania ognia. Ich lokalizację przedstawiają poniższe załączniki.

Bieżąca dostępność obiektów turystycznych

Aktualnie wszystkie obiekty turystyczne są dostępne.

Poradnik bezpiecznego turysty

Nadleśnictwo Myślenice zaprasza do lasu.