Zanocuj w lesie - uroczysko „Golec” - Nadleśnictwo Myślenice

Nadleśnictwo Myślenice wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Nadleśnictwo Myślenice strefa, to obszar przeznaczony tych, którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

.Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru https://myslenice.krakow.lasy.gov.pl/documents/688500/20975415/2.+Za%C5%82%C4%85cznik+1+-Regulamin+obszaru+Programu+Zanocuj+w+lesie+-+Nctwo.My%C5%9Ble.._+%283%29.pdf/50f0f199-105d-f2e0-c4ad-7fb9b1af4afc
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
    1. https://myslenice.krakow.lasy.gov.pl/documents/688500/20975415/Regulamin+miejsca+ogniskowego.pdf/7d6e984c-a586-aa18-4ad8-cefcaad87fee
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z  czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków turystycznych - informacje znajdziesz na stronie Nadleśnictwa Myślenice
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Obszar objęty programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Myślenice dzierżawi Koło Łowieckie Jeleń Jordanów.
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez podanie następujących danych.: imienia i nazwiska zgłaszającego, telefonu kontaktowego, e-maila kontaktowego, liczbę nocy (daty), liczbę osób, planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru), zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie wysłanie ich na adres: wiktor.siluszyk@krakow.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 12-272-00-69 , email: wiktor.siluszyk@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania – decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice, Regulamin, Mapa - w załączniku. 

Nadleśnictwo Myślenice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Jeśli nocowałeś już w lesie możesz pomóc nam ulepszyć "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Myślenice -  wypełnij ankietę:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl