Lista aktualności Lista aktualności

Turystyczne udostępnienie lasów

Nadleśnictwo Myślenice zaprasza do skorzystania z infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej znajdującej się na zarządzanym terenie.

W celu bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z ww. infrastruktury zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi regulaminami  tych obiektów.

Wykaz obiektów infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej znajdującej się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Myślenice:

Miejsce biwakowania: Psia Dolina leśnictwo Sidzina oddz. 532 d

Miejsce biwakowania: leśnictwo Radziszów oddz.293 h

Miejsce postoju pojazdów: leśnictwo Radziszów oddz.293 h

Miejsce postoju pojazdów: Psia Dolina leśnictwo Sidzina oddz. 532 d

Ścieżka dydaktyczna - „Tokarnia-Groń” . Początek ścieżki znajduje się ok. 1 km od centrum miejscowości Tokarnia. Na trasie ścieżki zlokalizowano 11 przystanków tematycznych wyposażonych w tablice edukacyjne. Ścieżka wyposażona jest w drewniane ławki i kosze na śmieci a przy przystanku nr 4 w wiatę (zadaszenie).

Ścieżka dydaktyczna - „Zostań pomocnikiem leśnika”  zlokalizowana jest przy wjeździe do głównego kompleksu leśnictwa Ukleina. Dojazd do ścieżki prowadzi od zjazdu z DK S7 (Zakopianka) na ul. Piłsudskiego, którą należy kierować się w kierunku Zarabia -(dzielnica Myślenic) mostem nad rzeką Raba aż do skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Na skrzyżowaniu należy skręcić w lewą stronę by po kilku metrach skierować się w prawą stronę na ulicę Zacisze.  Początek ścieżki zlokalizowany jest na końcu tej ulicy (wjazd do lasu).

Ścieżka dydaktyczna       „Las Tyniec” zlokalizowana na południowych przedmieściach Krakowa. Ścieżka o długości. ok.2 km ma kształt pętli i przebiega przez wielogatunkowy las liściasty(grąd). Orientacyjny czas zwiedzania – 1-1,5 godz. Zlokalizowano na niej 10 przystanków tematycznych, przedstawiających życie lasu i jego mieszkańców oraz zagrożenia dla lasu. Jeden z przystanków obejmuje punkt widokowy na Ostrej Górze, z którego rozciąga się panorama na Beskid Makowski. Ścieżka wyposażona jest w tablice, ławki, kosze na śmieci.

Stałe miejsca palenia ognisk.

a) Leśnictwo Radziszów - oddz. 293 i (parking leśny),  

b) Leśnictwo Lipnik - oddz. 190 b (Sucha Polana),       

c) Leśnictwo Łętownia - oddz. 262 a (wiata turystyczna), 

d) Leśnictwo Toporzysko - oddz. 502 b (wiata turystyczna),

e) Leśnictwo Sidzina - oddz. 532 c (parking leśny),  

f)  Leśnictwo Ukleina – oddz. 144 b ( wiata turystyczna)

g) Leśnictwo Ukleina– oddz. 137 f (zakończenie ścieżki edukacyjnej „Zostań pomocnikiem leśnika).

Nadleśnictwo Myślenice informuje że na stronie Banku Danych o Lasach znajduje się mapa turystycznego zagospodarowania Lasów Państwowych.