Lista aktualności Lista aktualności

Uruchomienie telefonu kontaktowego

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, lub znalezienie rannych zwierząt itp.) Nadleśnictwo Myślenice uruchomiło numer kontaktowy – 694 421 931.

Telefon kontaktowy będzie funkcjonował w okresie:
od 1 marca do 15 października w godzinach 7.00 – 22.00,
od 16 października do końca lutego w godzinach 7.00 – 16.00.