Położenie

Nadleśnictwo należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 1325 km2. Siedziba Nadleśnictwa usytuowana jest prawie centralnie w obszarze działania Nadleśnictwa, w Myślenicach.

Historia

W latach 70 (1 stycznia 1977 r.) ubiegłego wieku w wyniku reorganizacji w Lasach Państwowych, utworzone zostało jedno nadleśnictwo Myślenice z obrębami Myślenice i Bystra.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.