Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 1325 km2. Siedziba Nadleśnictwa usytuowana jest prawie centralnie w obszarze działania Nadleśnictwa, w Myślenicach.

► Zobacz nas na mapie

Obszar Nadleśnictwa położony jest w zasięgu administracyjnym województwa małopolskiego w powiatach krakowskim i myślenickim , w  zlewniach rzek: Skawy, Raby i Skawinki , na wysokości od 175 m npm na północy (dolina Wisły) do 1369 m npm na południu (pasmo Policy). Jest to nadleśnictwo o znacznym zasięgu terytorialnym. Rozciągłość równoleżnikowa, od koryta Wisły w centrum Krakowa, po Orawę na południu wynosi w linii prostej niemal 60 km. Natomiast rozciągłość południkowa wynosi w części południowej ok. 12 km, a w części północnej ok. 35 km.

Zasięgiem obejmuje 6 powiatów: krakowski, m.Kraków, myślenicki, suski, wadowicki i wielicki, 6 gmin miejskich: Kraków-Podgórze, Skawina, Myślenice, Wieliczka, Jordanów, Sułkowice oraz 19 gmin wiejskich: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Myślenice, Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa, Jordanów, Bystra-Sidzina, Lanckorona, Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka.

Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślenice wynosi 11 477 ha, w tym pow. leśna 11 393 ha.  Ponadto Nadleśnictwo pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni ponad 25 tyś ha.