Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Tylko nieduża część Nadleśnictwa Myślenice (fragment leśnictwa Radziszów) znajduje się w zasięgu Zespołu Jurajskich Parków, a konkretnie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Są to oddziały 272A, 273-277 o łącznej powierzchni 218,01 ha
Do najciekawszych walorów tego terenu należą rezerwat „Skołczanka" w oddziale 272A (opisany w rozdziale Rezerwaty przyrody) oraz grodzisko w oddziale 277.