Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

CERTYFIKAT PEFC                                                                  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada certyfikat : PEFC-Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC, PCBC/PEFC-4/1/2021 wystawiony przez jednostkę certyfikującą  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ważny od 23.12.2021 r. do 12.11.2023 r.

Spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC-PEFC PL 1003:2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie RDLP w Krakowie.

 

CERTYFIKAT  FSC®                                                            

  Certyfikat FSC® (FSC-C119146) nr BV-FM/COC-119146 , ważny od 08.11.2021 r. do 19.02.2024 r. (kontynuacja przyznanego w 2013 r.) , potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności. 

Drewno pozyskane w Lasach Państwowych RDLP w Krakowie o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej  zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC     

 

► Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych