Aktualności

Rozpoczynają się prace w ramach Zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, które wyznaczać będą lasy społeczne wokół dziewięciu największych aglomeracji, w tym miasta Kraków. Na terenie RDLP w Krakowie lasy społeczne wyznaczane będą na terenach zarządzanych przez nadleśnictwa: Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice. - Pierwsze spotkania robocze mają mieć charakter ściśle informacyjny i nie wiążą się z podejmowaniem jakichkolwiek wiążących decyzji – zapewnia Dyrektor RDLP w Krakowie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielko, średnio i małowymiarowego, sadzonek drzew leśnych, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Rekrutacja

Nadleśnictwo Myślenice informuje, że dokumenty aplikacyjne od kandydatów do pracy, są przyjmowane wyłącznie w ramach postępowań rekrutacyjnych prowadzony na konkretne stanowisko pracy.