Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości na terenie Nadleśnictwa Myślenice w rocznicę zwycięskiej bitwy partyzanckiej z 1944 r. oraz pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej

W dniu 17 września 2022 r. na ,,Suchej Polanie” zlokalizowanej na terenie leśnictwa Lipnik odbyły się uroczystości z okazji 78-tej rocznicy walk, jakie w rejonie Pasma Łysiny w Beskidzie Makowskim we wrześniu 1944 roku stoczyły oddziały partyzanckie zgrupowania ,,Murawa” oraz dokonanej w odwecie przez wojsko niemieckie pacyfikacji miejscowości Lipnik i Wiśniowa.

Uroczystości te połączone były z XXXII Małopolskim Zlotem Szlakami Walk Partyzanckich orgaznizowanym przez PTTK.  Wzięli w nich udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz samorządowych, środowisk kombatanckich i patriotycznych, lokalnych organizacji i stowarzyszeń, liczne poczty sztandarowe oraz licznie przybyli turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Nadleśnictwo Myślenice – reprezentowane przez zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice Mariusza Bartosiewicza oraz poczet sztandarowy Nadleśnictwa  - było gospodarzem i współorganizatorem  tych uroczystości.

 

W czasie  tych uroczystości przedstawiciel Nadleśnictwa Myślenice odebrał z rąk przedstawicieli Zarządu Oddziału PTTK Myślenice ,,Lubomir”  Dyplom Honorowy PTTK nadany Nadleśnictwu przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie jako wyraz szczególnego uznania i wieloletniego współdziałania z PTTK.

 

Na podkreślenie zasługuje również zaangażowanie myślenickich leśników w przygotowanie miejsca uroczystości – posprzątanie terenu przed uroczystością, wykoszenie terenu leśnej polany będącej jej miejscem, udostępnienie dróg dojazdowych dla uczestników uroczystości oraz organizację i obsługę dwóch parkingów, przygotowanie drewna na tradycyjne ,,partyzanckie” ognisko oraz kompleksowe uporządkowanie terenu po uroczystościach.

 

Uroczystościom towarzyszyła rekonstrukcja bitwy partyzanckiej z 1944 roku i prezentacja wyposażenia militarnego z okresu II wojny światowej przeprowadzone przez grupy rekonstrukcyjne.