NADLEŚNICTWO NADLEŚNICTWO

Siedziba NADLEŚNICTWO MYŚLENICE
NADLEŚNICTWO MYŚLENICE
12 272 16 69 ( sekretariat )
12 272 16 69

Ul. Szpitalna 13 ; 32-400 Myślenice

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz.  7.00 - 15.00

NIP : 681-000-90-59

KONTO Bankowe  : 76 1540 1115 2001 6011 3902 0001

Nadleśniczy
Tomasz Bartko
12 272 16 69 ( sekretariat )
Zastepca Nadleśniczego
Mariusz Bartosiewicz
12 373 12 30
Główny Księgowy
Honorata Bulanda
12 373 12 20
Inżynier Nadzoru
Marek Świderski
12 373 12 11

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Kęsek
St. Strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 12 373 12 10
Krzysztof Toporowski
Strażnik leśny
Tel.: 12 373 12 10
Adrian Kuta
Strażnik leśny
Tel.: 12 373 12 10

Dział Gospodarki Leśnej

Ryszard Czenczek
Spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: 12 373 12 01
Marek Biela
St. spec. SL ds. użytkowania lasu, marketingu i BHP
Tel.: 12 272 00 08
Renata Synowiec
St. spec. SL ds.gospodarki towarowej i handlu
Tel.: 12 272 00 08
Wiktor Siłuszyk
St. spec. SL ds. lasów niepaństwowych, edukacji i ochrony p.poż.
Tel.: 12 272 00 69
Leszek Nogaj
Spec. SL ds.ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: 12 373 12 11
Łukasz Śliwakowski
Spec. SL ds.zagospodarowania lasu
Tel.: 12 373 12 01

Dział Finansowo - Ksiegowy

Tel.: 12 373 12 01
Agnieszka Bała
St. Księgowa
Tel.: 12 373 12 21
Maria Szymoniak-Kuchnia
St. Ksiegowa
Tel.: 12 373 12 21

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Izabela Wójtowicz
Sekretarz
Tel.: 12 373 12 31
Danuta Tomek-Biela
St. spec. ds.infrastruktury
Tel.: 12 373 12 11
Katarzyna Kawula
Referent ds. administracji
Tel.: 12 272 16 69
Norbert Jaroch
St. spec. SL ds. zamówień publicznych
Tel.: 12 272 00 69
Piotr Płoskonka
Spec. ds. inwestycji i remontów
Tel.: 12 272 16 69 wew. 43

Lasy niepaństwowe

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - TELEFONY I DYŻURY :
- patrz -> MENU : Nasza praca -> Nadzór nad lasami niepaństwowymi LUB kliknij kafel "LASY NIEPAŃSTWOWE" w dziale POLECAMY
Wiktor Siłuszyk
St. spec. SL ds. lasów niepaństwowych, edukacji i ochrony p.poż.
Tel.: 12 272 00 69

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych Osobowych