Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne wywieszanie budek lęgowych dla ptaków

W dn. 14.10.2019 roku na terenie Nadleśnictwa Myślenice, leśnictwa Ukleina z inicjatywy klubu „Klub Dylematy Mamy i Taty” i przy udziale Nadleśnictwa Myślenice odbyła się akcja wieszania skrzynek lęgowych dla ptaków.

W akcji brało udział około 35 osób w tym ok 15 dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat.

Celem akcji było zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie spędzony czas na montażu i zawieszaniu w lesie budek. Dodatkowo uczestnicy akcji mieli okazję dowiedzieć się jaką rolę pełnią ptaki zasiedlające budki w ekosystemach leśnych, jakie ptaki (i nie tylko) mogą zasiedlić zawieszane budki oraz poznać zagrożenia jakie mogą spotkać gniazdujące w budce ptaki.

Pamiętajmy, że przy zagęszczającej się zabudowie mamy coraz mniej miejsc w których mogą gniazdować ptaki dlatego wywieszanie skrzynek lęgowych jest warunkiem niezbędnym do zachowania populacji niektórych gatunków ptaków zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych.