Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości na terenie Nadleśnictwa Myślenice w rocznicę zwycięskiej bitwy partyzanckiej z 1944 r. oraz pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej

W dniu 14 września 2019 r. na ,,Suchej Polanie” zlokalizowanej na terenie leśnictwa Lipnik odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy walk, jakie w rejonie Pasma Łysiny w Beskidzie Makowskim we wrześniu 1944 roku stoczyły oddziały partyzanckie zgrupowania ,,Murawa” oraz ku czci ofiar dokonanej w odwecie przez wojsko niemieckie pacyfikacji miejscowości Lipnik i Wiśniowa.

Uroczystości te połączone były z XXIX Małopolskim Zlotem Szlakami Walk Partyzanckich orgaznizowanym przez PTTK.  Wzięli w nich udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz samorządowych, środowisk kombatanckich i patriotycznych, lokalnych organizacji i stowarzyszeń, liczne poczty sztandarowe oraz licznie przybyli turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Nadleśnictwo Myślenice – reprezentowane przez zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice Mariusza Bartosiewicza oraz poczet sztandarowy Nadleśnictwa  i licznie przybyłych leśników - było gospodarzem i współorganizatorem  tych uroczystości.

Podczas powitania zgromadzonych gości Mariusz Bartosiewicz wspomniał o zrównoważonej gospodarce leśnej, jaką w lasach Beskidu Makowskiego prowadzą tutejsi leśnicy oraz o umiejętnym połączeniu w ramach tej gospodarki produkcyjnych funkcji lasu z jego funkcjami przyrodniczymi i społecznymi. Podkreślił, że jedną z ważnych funkcji społecznych, jakie realizuje Nadleśnictwo Myślenice jest zachowanie miejsc ważnych dla naszej tożsamości  kulturowej, historycznej, patriotycznej i narodowej i opieka nad nimi. Zaznaczył również, że tak liczna obecność przedstawicieli różnych środowisk w tym dniu i miejscu świadczy o tym, że to miejsce jest dla tej tożsamości bardzo ważne.

W czasie  uroczystości funkcjonował na ,,Suchej Polanie” wyposażony w liczne eksponaty przyrodnicze, pomoce dydaktyczne i sprzęt leśny pawilon edukacyjny Nadleśnictwa Myślenice, w którym leśnicy przedstawiali rolę i funkcje lasu oraz udzielali odpowiedzi na pytania licznych uczestników uroczystości. Zorganizowany został również dla tych uczestników konkurs przyrodniczo-leśny a jego zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Nadleśnictwo pamiątkowe nagrody.

Na podkreślenie zasługuje również zaangażowanie myślenickich leśników w przygotowanie miejsca uroczystości – posprzątanie terenu przed uroczystością, wykoszenie terenu leśnej polany będącej jej miejscem, udostępnienie dróg dojazdowych dla uczestników uroczystości oraz organizację i obsługę dwóch parkingów, przygotowanie drewna na tradycyjne ,,partyzanckie” ognisko oraz kompleksowe uporządkowanie terenu po uroczystościach.

Uroczystościom towarzyszyła rekonstrukcja bitwy partyzanckiej z 1944 roku i prezentacja wyposażenia militarnego z okresu II wojny światowej przeprowadzone przez grupy rekonstrukcyjne.